Behandlinger / Reiki Healing

Reiki Healing

Hvad er Reiki-healing:

Reiki er et japansk ord, der betyder universel livsenergi. En tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi.


Reiki, betyder at den energistrøm, som flyder i auraen forøges. Der bliver mere styrke og kraft til alt, hvad vi vælger at foretage os. I stemmen, når vi taler eller synger. I vores kreative udfoldelser. I vore handlinger. I de beslutninger vi træffer – og måden vi vælger at føre dem ud i livet på.

Reiki er en behandlingsform

Med Reiki kan vi give hele, selvstændige behandlinger,som virker. Ki – energi, den universelle energi, transmitteres gennem behandlerens hænder til klienten. Reiki giver altid hver enkelt af os, hvad vi har brug for, både fysisk, psykisk og åndeligt.

Reiki er en udviklingsvej

Den øgede energistrømning, som auraen udsættes for, bevirker, at de positive ting i livet bliver flere, og at livet som helhed føles intensere, dybere, rigere og tættere på. Reiki bringer os derhen, hvor vi har mest behov for at være og accepterer alle processer i vor udvikling. Derfor er Reiki også en kilde til daglig glæde og taknemmelighed.

Reiki Healing i naturen med Gilda
Spiritual Healing v/ Gilda Daraei  | Tlf.: 4020 5580